Home > Noticias > Cares socials de l'enginyeria. 12 de mayo

Cares socials de l'enginyeria. 12 de mayo

10 de mayo de 2016

Cares Socials de l'Enginyeria: normes, ètica i moral en l'enginyeria

El treball de l'enginyer es troba envoltat de normes, lleis i reglamentació que es creen, en teoria, per ajudar als dissenyadors i protegir als usuaris. A vegades, aquesta normativa pot ésser percebuda com sobreabundant o com contradictòria o com incompleta. També cal dir que la ciència i la tècnica evolucionen més ràpidament que el marc normatiu i legislatiu.
Els incidents i els accidents es produeixen per situacions no previstes en les normes. A més, l'aplicació d'algunes d'aquestes pot ser la causa dels incidents o dels accidents.
A part de considerar alguns casos concrets en els terrenys on el conferenciant ha pogut exercir les seves responsabilitats, aquest intentarà, en l'àmbit més tècnic de l'enginyer com el més pròxim a la gestió empresarial, trobar conjuntament respostes a les preguntes i, més allà d'aquestes respostes, pensar en el comportament que ha de tenir un enginyer en les seves funcions de concepció o de manteniment dels sistemes complexes que es troben en el seu camí cada dia.
Cada enginyer ha de poder formar la seva pròpia deontologia a partir d'una reflexió sobre les normes i les seves transgressions, la diferenciació entre les normes tècniques, les normes morals i les normes socials, així com a partir d'un sòlid domini dels deures i obligacions professionals.
L'objectiu d'aquesta conferència es proporcionar als assistents uns elements de suport per a la seva capacitat de raonar i d'avaluar, en el que fa referència a la creació de la seva consciència professional.

Ens parlarà Patrick R. Stref, enginyer físic de la Matèria i Doctor en Microelectrònica Aeroespacial.

Dijous, 12 de maig de 2016.A les 18.30 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta. Barcelona.