Home > Noticias > ACTA 17 PREMI UPC

ACTA 17 PREMI UPC

12 de julio de 2016


17è PREMI UPC ARQUITECTURA, ENGINYERIA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA ADREÇAT A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT

I PROJECTES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR CURS 2015-2016

 

 

VEREDICTE DEL JURAT

 

 

El jurat del 17è Premi UPC Arquitectura, Enginyeria, Ciència i Tecnologia, presidit per la Sra. Maribel Rosselló, vicerectora dOrdenació Acadèmica de la UPC, i format pel Sr. Francisco Guarner, en representació de la Fundación ResaCampus; el Sr. Ramon Martí, en representació dUPCnet; el Sr. Enric Carrera, en representació de la tedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC; el Sr. Josep Font, en representació de l'Exploratori dels Recursos de la Natura; el Sr. Xavier Muñoz, en representació de Ciencia en Acción; la Sra. riam Milan, en representació del professorat de Cicles Formatius de Grau Superior; el Sr. Joaquim de la Cruz, estudiant de la UPC i guanyador de ledició anterior del Premi; i la Sra. Asun Molina, en representació del Servei de Comunicació de la UPC, que actua com a secretària, sense veu ni vot. El Sr. Óscar Castell, en representació del professorat de Batxillerat, excusa la seva assistència i fa arribar la seva valoració a la presidenta del jurat.

 

 

Reunit a la Universitat Politècnica de Catalunya el dia 28 de juny de 2016 per deliberar sobre el veredicte, i un cop avaluats els 154 treballs acceptats a la convocatòria.

 

 

Acorda, per unanimitat:

 

 

1.   Atorgar el premi al millor treball de recerca de batxillerat a:

 

Construcció duna pròtesi biònica de controlada amb les ones cerebrals

 

Autor: Guillem Cornella

 

Tutor: Xavier Perramon

 

Centre: Escola Pia de Nostra Senyora

 

Població: Barcelona

 

dotat amb una tablet  i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant lany acadèmic 2016-2017 en estudis oficials a centres propis i consorciats de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent. La tutoria del treball es premia amb un llibre electrònic i amb la inscripció gratuïta a un curs EXPLORA de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.

El centre d'ensenyament es premia amb la participació d'una de les seves classes o grups de batxillerat a la propera edició de la Fira del Coneixement de Berga.

 

 

2.   Atorgar el premi al millor projecte de cicles formatius de grau superior a:

 

Diseño de un seguidor solar de eje vertical con sistema de limpieza integrado y automatizado

 

Autor: Emanuel Bosio

 

Tutors: Rafael Francés, Sergio Gómez i Mar Alonso

 

Centre: Institut Escola del Treball

 

Població: Barcelona

 

dotat amb una tablet i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant lany acadèmic 2016-2017 en estudis oficials a centres propis i consorciats de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent. La tutoria del treball es premia amb un llibre electrònic i amb la inscripció gratuïta a un curs EXPLORA de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.

El centre d'ensenyament serà premiat amb la participació d'una de les seves classes o grups de CFGS a la propera edició de la Fira del Coneixement de Berga.

 

3.   Atorgar la categoria de treball finalista a:

 

Reforma ergonòmica de l’Institut Vall del Tenes

Autora: Marina Sunyer Morales

 

Tutora: Pilar Janer Arasa

 

Centre: Institut La Vall del Tenes

 

Població: Santa Eulàlia de Ronçana

 

dotat amb una tablet i la matrícula gratuïta al curs “Fora nervis! Com preparar una presentació oral organitzat pel Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

La tutoria del treball rebrà un pack de productes d'UPCShop i el centre rebrà un diploma

 

acreditatiu.

 

Ciencia en Acción selecciona com a  treball per participar en la final del concurs internacional Ciencia en Acción a:

 

Construcció duna pròtesi biònica de controlada amb les ones cerebrals

 

Autor: Guillem Cornella

 

Tutor: Xavier Perramon

 

Centre: Escola Pia de Nostra Senyora

 

Població: Barcelona

 

i atorgarà una bossa de viatge per a una persona per ajudar a cobrir les despeses (viatge i allotjament) per assistir a la final.

 

4.   Confirmar que shan assolit els objectius que es pretenien amb la convocatòria daquest Premi i que es considera convenient la continuïtat daquesta convocaria amb l’objectiu de potenciar linterès de lestudiantat de secundària per les àrees de larquitectura, la ciència i la tecnologia sostenibles, i d’incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres densenyament secundari en aquestes àrees de coneixement, així com donar suport a tota la línia de treball en la sostenibilitat dels projectes.

 

5.   Destacar la  gran  qualitat  dels  treballs  presentats a  la  convocatòria i  felicitar  per  la  feina realitzada tant pels estudiants i estudiantes com pels seus tutors i tutores.

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secreria estenc aquesta acta. Vist i plau


Maribel Rosselló

 

Presidenta del Jurat

 

Barcelona, 28 de juny de 2016