Home > Noticias > Cares socials de l'enginyeria

Cares socials de l'enginyeria

9 de marzo de 2016

Acte organitzat entre les comissions d'Acció Social i de Jubilats i Prejubilats.

Ardits Tècnics per a una vellesa amb vida activa

El Centre d'Estudis Tecnològics per a l'Atenció a la Dependència i Vida Autònoma de la Universitat Politècnica de Catalunya (CETPD-UPC) ha estat dedicat des dels seus inicis l'any 2006 a la recerca i el desenvolupament de tecnologies d'atenció a les persones, fonamentalment persones grans i/o amb malalties cròniques. L'àmbit de treball prioritari està relacionat amb la monitorització i anàlisi del moviment humà i com, a partir d'aquest coneixement, es millora la diagnosi de malalties com el Parkinson, s'optimitzen teràpies, o s'inclou en sistemes de seguretat com en detecció de caigudes.
Els ponents, responsables del Centre Específic de Recerca i impulsors de la spin-off SENSE4CARE, realitzaran un debat sobre els avenços en tecnologia assistencial i l'impacte en la millora de qualitat de vida.

Parlaran:

Andreu Català, Doctor en Física per la Universitat Politècnica de Catalunya, Ex Director de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, Co-director del CTEPD-UPC, Coordinador .per la UPC del Programa de Doctorat Erasmus Mundus, sobre entorns interactius i cognitius, i Coordinador de la Xarxa Temàtica Europea E-NOFALLS European Network for Fall Prevention, Intervention and Security CIP-PSP. Els seus interessos de recerca inclouen les Tecnologies Assistencials i la Intel·ligència Artificial.

Joan Cabestany, Doctor Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya, Catedràtic del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC, Co-director del CTEPD-UPC i Responsable de l'AHA ("Advanced Arquitectures Hardware") i Coordinador de sis projectes finançats per la Unió Europea. Els seus principals temes d'interès són la intel·ligència artificial i la tecnologia electrònica aplicada a l'envelliment i problemes de les persones dependents.

Dijous, 10 de març de 2016  

A les 18.30 h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta. Barcelona.